Streda, 24.07.2024

V období Treťohôr bolo na Slovensku more.

V období treťohôr, teda v čase spred  16,5 miliónmi až 2 miliónmi rokov bolo v oblasti tzv. " Viedenskej panve " more - viď mapa.

Bola to náhoda, keď sme pri vychádzke so psom v oblasti medzi Dubovou a Kráľovou ( 48° 21’ 37,07“ S  a  17°19’ 47,30” V ) našli  fosilné schránky lastúrnikov a ulitníkov. Detailné fotografie môžete vidieť vo " Fotofosilgalérii " ako nález zo dňa 18. apríla 2009. Niekto sa môže pýtať " Ako je možné, že boli na zemskom povrchu ? ". Odpoveď je jednoduchá:  Vďaka blizkej stavbe, ktorej základy boli vyhotovené v hĺbke cca 8 metrov pod okolitým terénom, sa výkopom dostali na povrch. Je tam toho oveľa viac,  pretože prechádzku sme dňa 10. mája 2009 zopakovali a našli sme ďaľšie skameneliny.    

Nálezisko.

Fosílie, ktoré prezentujem  vo "Fotofosilgalérii" z 18.4. a 10.5.2009, sú z obdobia mladších treťohôr - miocénu, konkrétne z obdobia vrchného bádenu (13,65 - 12,70 mil. r.). Aby mohol organizmus fosilizovať, musí byť krátko po smrti prekrytý sedimentom, trvalo zamrznúť, alebo sa dostať do prostredia chudobného na kyslík (napr. dno močiara). Fosilizácii podliehajú hlavne organizmy, ktoré majú tvrdé schránky, kostru a pod. Práve v lokalite Malý trávnik pri Dubovej vo vrstvách piesčitých ílov som našiel fosilné schránky lastúrnikov a ulitníkov. Častým nálezom boli poškodené schránky lastúrnikov Crassostrea gryphoides (SCHLOTHEIM), ktoré dorastali do podlhovastého tvaru s dĺžkou 50 až 100 cm a mohli sa dožívať veku 17 až 40 rokov. Povrch a vnútro lastúr obývali rôzne vŕtavé organizmy, ktoré na schránkach zanechali množstvo bioerozívnych stôp (Machovky, Serpulidné červy, Ustrice Cubitostrea digitalina (EICHWALD), Lastúrniky Hiatella arctica (LINNAEUS) a stopy deštruktívnej vŕtavej činnosti hubiek rodu Cliona). Ustrica Crassostrea gryphoides (SCHLOTHEIM) bol stratigraficky rozšírený od neskorého oligocénu (23,03 mil. r.) až po pliocén (2,58 mil. r.). Skoro kompletnú Cassostrea gryphoide (SCHLOTHEIM) môžete vidieť na obrázku pod týmto textom. Všetky informácie, ktoré som publikoval na mojej webovej stránke k nálezu v oblasti pri Dubovej som získal vďaka Slovenskému paleontologického klubu. Na obrázku vľavo je foto toho istého druhu ulitníka, môj nález.

Popis k fosilnym schránkam vo Fotofosilgalérii.

Popis obrázkov patrí nálezom z 18.4. a 10.5.2009:

# Crassostrea gryphoides (SCHLOTHEIM) - Obr. 1 až 88,93 až 95 

# Glycymeris deshayesi (MAYER) - Obr. 89, 90, 128, 129, 130 

# Anadara fuchteli (DESHAYES) - Obr. 91, 92 

# Cubitostrea digitalina (EICHWALD) - Obr. 97-99, 102, 103, 106, 107, 115-123 

# Anomia ephippium rugulosostriata BRONCHI in BRONN - Obr. 104, 105, 100 vľavo 

# Turitella (Archimediella) cf. pythagoraica (HILBER) - Obr. 100 vpravo, 131 

# Ulitník čelade  Naticidae, ulitník Aporrhais pespelecani (LINNAEUS) - Obr. 132 

Skamenelina dreva.

Na fotografii pod textom je zobrazená skamenelina dreva, ktorá bola nájdená v lokalite Pezinok (48°17´05,57´´ ,17°16´54,87´´) - Stará tehelňa pri výkopových prácach. Viac detailov skameneliny vo Fotofosilgalérii. Skamenelina bola nájdená v usadenine so sivo - šedou farbou.  Na skameneline -  v zlomenej časti - je vidieť vrstva inej  farby. Akoby bol strom v určitom veku niečím obalený a potom pokračoval vo svojom raste.