Nedeľa, 19.05.2024
  • Neberte život vážne, aj tak sa z neho nedostanete živí.

  • Chcem vedieť, ako Boh stvoril tento svet. Nezaujíma ma ten či onen jav. Chcem poznať jeho myšlienky, ostatné sú detaily. A.Einstein.