Nedeľa, 19.05.2024

Naša Galaxia Mliečna cesta

Naša galaxia je len jedna z množstva hviezdnych ostrovov, ktoré nazývame galaxie. Je súčasťou 50 najbližších galaxií a spolu vytvárajú Miestnu skupinu galaxií. Najjasnejšia je vidieť voľným okom , je to  Veľká hmlovina M31 v Androméde, ktorá je najväčšou a najhmotnejšou. Najbližšou známou galaxiou je trpasličia galaxia vzdialená od slnka 25.102 ly a od stredu našej galaxie 42.054 ly. Bola objavená v novembri 2003 a predbežne nazvaná Trpaslík v súhvezdí Malého psa. A ako to vyzerá s budúcnosťou našej galaxie. Podľa zatiaľ zistených skutočností by našu galaxiu nemala ohroziť žiadna vážna udalosť, okrem predpokladanej zrážky s galaxiou Andromeda M31. ku ktorej dôjde až o 4 miliardy rokov. Tá je momentálne vzdialená od našej galaxie 2,2 milióna ly, ale doslova padá smerom k mliečnej dráhe rýchlosťou 594.000 km/hod., čo je 165 km/s. Môže za to vzájomná gravitácia Mliečnej cesty a Andromedy a neviditeľná temná hmota, ktorá obe galaxie obklopuje. Podľa počítačovej simulácie na základe dát z Hublovho teleskopu bude trvať ďalšie jeden až dve miliardy rokov, kým sa z týchto dvoch galaxií stane jedna. Podľa predpokladanej doby splývania oboch galaxií a  väčších vzájomných vzdialeností hviezd, by nemalo prísť ku vzájomným kolíziám hviezd, ale dostanú sa do iných častí galaxií. Na foto v pravo zrážka dvoch galaxií v Tykadlách (Antennae).

Jadro Galaxie leží v smere súhvezdia Strelec, kde je najjasnejšia. Odhad predpokladá, že jej hmotnosť je 1.10¹² hmotnosti Slnka (1,9891.10³° kg). Galaxia má iba dve hlavné ramená, rameno Perzea a rameno Štítu-Južného kríža. Ostatné ramená sú buď malé alebo prídavné. Naša slnečná sústava sa nachádza v jednom z malých ramien, nazývanom ramenom Orióna.